TKB học kỳ 1 – K12

Đây là TKB của tất cả các lớp K12

LÔÙP 7 (SLSV: 117 sv )


TEN HOC PHAN

ÑVHT

BUOÅI HOÏC

THÔØI GIAN

GD

GHI CHUÙ

GV

Nguyeân lyù keá toaùn

3

Toái T3/T5/T7

10/03/09 – 02/04/09

a401

TS. Vaên Thò Loan

Lyù thuyeát taøi chính tieàn teä

3

Toái T3/T5/T7

07/04/09 – 02/05/09

a401

Marketing caên baûn

3

Toái T3/T5/T7

05/05/09 – 28/05/09

a401

Kinh teá vó moâ I

3

Toái T3/T5/T7

30/05/09 – 23/06/09

a401

Toaùn cao caáp

4

Toái T3/T5/T7

25/06/09 – 30/07/09

a401

Chuyeån ñieåm ñöôïc

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: