Diễn đàn Nguyên lý kế toán

Các bạn trao đổi các vấn đề về môn Nguyên lý kế toán tại đây

Thông tin môn Nguyên lý kế toán tại đây

Advertisements

12 phản hồi

 1. 1. Ba người hợp tác với nhau thành lập công ty TNHH 3A. Sau một tháng hoạt động họ tranh luận nhau về các vấn đề: nên trả lương từng người bao nhiêu? Chi phí để phát sinh nhiều không quản lý được, số lợi huận ít ỏi tính được không biết có đúng hay không. Trích đàm thoại:
  – AN: Nếu có một máy vi tính thì không phải tranh luận
  – AN: Chỉ cần một người giữ sổ sách
  – ẤN: Có lẽ cả hai
  Yêu cầu: Hãy nhận xét các ý kiến trên

 2. van de nay phai nho toi chuyen nganh roi

 3. nhan tien tra loi gium cau hoi nay luon
  1.Liên quan đến việc ghi nhận một một khoản chi phí tại công ty TNHH Hoàng Long, hai nhân viên tranh luận nhau:
  -Hoàng: Việc ghi nhận một khoản chi phí mà chưa chi tiền là sai nguyên tắckế toán.
  -Long: Chúng ta đã sử dụng dịch vụ, họ đã phát hóa đơn đòi tiền nên mặc dù chưa trả tiền nhưng vẫn phải ghi nhận chi phí.
  Yêu cầu:
  1. Hãy cho biết họ đang nói đến nguyên tắc kế toán nào.
  2. Nhân viên nào có ý kiến đúng

 4. 1.ho dang noi den nguyen tac phai tra nguoi ban (no phai tra)
  2.nhan vien Long tra loi dung

  • hehe.co nguyen tac ke toan phai tra nguoi ban ah
   mjnh hoc nam 3 ma van chua nghe duoc cau nay
   hay mjnh wen nhj
   nhung theo mjnh thi phai la nguyen tac ke toan don tich va nguyen tac than trong

 5. em mong moi nguoi giup em mot so bai tap ve dingh khoan ke toan duoc ko a.

 6. tai mot doanh nhiep kinh doanh thang 3/2005 co cac tai lieu nhu sau:
  *tai lieu 1:
  so lieu ton kho dau thang:
  -vat lieu chinh ton kho:4.000.000 d(1000 kg)
  -vat lieu phu ton kho: 2.000.000 d(1000 kg)
  * tai lieu 2:
  1. nhap vat lieu chua tra tien nguoi ban:”
  – vat lieu chinh 5.000 kg, gia mua 3.800d/kg, theu GTGT 1o%.
  – vat lieu phu 2.00 kg, gia mua 1.900d/kg, thue GTGT 10%.
  chi phi van chuyen tra bang tien mat la 1.200.000 d, chi phi nay duoc phan bo cho tung loai theo ti le trong luong nhap kho, biet rang chi phi van chuyen vat lieu chinh gap doi chi phi van chuyen vat lieu phu.
  2. Xuat kho 3.000 kg vat kieu chinh, 2.00 kg vat lieu phu dung de truc tiep sx san pham.
  3. tien luong phai thanh toan cho can bo cong nhan truc tiep sx san pham la 6.000.000 d, quan ly phan xuong 600.000 d, hoat dong ban hang 1.000.000 d, quan ly doanh nghiep 400.000 d.
  4. Trich BHXH,BHYT,KPCD theo ti le quy dinh 195 de tinh vao cac doi tuong chi phi co lien quan.
  * Tai lieu 3
  Tinh hinh bien donh tai san co dinh
  +tinh hinh giam tai san co dinh trong thang 2/2005 nhu sau:
  1.Mua dau chuyen cong nghe sxsp nguyen gia la 400.000.000 d, ti le trich khau hao 12% nam.
  2.thanh ly may moc thiet bi cu tai xuong sxsp tri gia 100.000.000 d, ti le trich khau hao la 15% nam.
  + Tinh hinh tang giam tai san co dinh trong thang 3/ 2003 nhu sau:
  1. Xay dung 1 nha xuong tri gia 300.000.000 d, da haon thanh ban giao dua vao su dung, thoi gian su dung huu ich cua nha xuong la 10 nam.
  2. nhuong ban 1 chiec xe van tai nguyen gia 120.000.000 d, da hao mon 80.000.000 d, gia ban 70.000.000 d, thue GTGT 10% thu bang TGNH.
  * Tai lieu 4:
  1. Muc tinh khau hao vao thang 2/2003 la 2.000.000 d.
  2. Tat ca cac tai san co dinh tang giam trong cac ki la tai phan xuong sxsp.
  * tai lieu 5:
  1. Trong thang nhap kho 750 san pham.
  2. phe lieu thu hoi nhap kho la 229.000 d.
  3. Gia tri san pham do dang dau ki la 2.000.000 d.
  4. So luong san pham do dang cuoi ly la 50. Biet rang doanh gnhiep ap dung phuong phap dang gia san pham do dang theo nguyen vat lieu truc tiep.
  Yeu cau:
  1. Dinh khoan va phan anh vao tai khoan ke toan cac nghiep vu phat sinh
  2. Tinh gia thanh san pham.

  ps: giup em voi

 7. hi mình cũng đang học môn này bạn có thể tham khảo nè:
  1: nhập kho nguyên vật liệu chính
  Nợ 152 :19tr
  Nợ 133 : 1,9tr
  Có 331 :20,9tr
  1b : nhập kho nguyên vật liệu phụ
  Nợ 152 :380k
  nợ 133 : 38k
  có 331 : 418k
  1c : chi phí vận chuyển bốc dỡ hành hoá
  Nợ 152 chính : 800k
  nợ 152 phụ ; 400k
  có 111 : 1200k
  2. xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất ( theo Lifo)
  2a xuất kho nguyên vật liệu chính
  nợ 621 : 4tr +7tr920k
  có 152 : 11tr920k
  2b xuất kho nguyên vật liệu phụ
  nợ 621 ;400k
  có 152 : 400k
  3.tiền lương thanh toán cho cán bộ công nhân viên
  nợ 622 : 6tr
  nợ 627 : 600k
  nợ 641: 1tr
  nợ 642 : 400k
  4 trích các khoản theo lương
  nợ 622 : 114ok
  nợ 627 : 114k
  có 338 : 1254k
  tài liệu 3:
  tài sản cố định
  1. trích khấu hao tài sản cố định
  nợ 627 : 4tr
  có 214 : 4tr
  2 thanh lý máy móc thiết bị
  nợ 214 ; 85tr
  có 411 :85tr
  3.xây dựng thêm 1 tscd
  nợ 211: 300tr
  có241 : 300tr
  4.bán chiếc xe vận tải
  4a .bán chiếc xe
  nợ 214 : 80tr
  nợ 811: 40tr
  có 211 : 120tr
  4b thu nhập do bán chiếc xe
  nợ 112 : 77tr
  có 333 : 7tr
  có 711; 70tr
  4c.tính thu nhập của hoạt đọng
  nợ 711 : 70tr
  có 911 : 70tr
  4d kết quả của hoạt động
  nợ 911 : 70tr
  có 421 : 70 tr
  kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp chi phí nhân công trực tiếp
  nợ 154 : 24tr174k
  có 621 : 12tr320k
  có 622 : 7tr140k
  có 627 : 4tr714k
  tổng giá thành nhập kho
  2tr+24tr174k-190k=25tr984k
  nhập kho sp nợ 155;25tr984k
  có 154: 25tvr984k
  giá thành dơn vị 25tr984/750=34645k

  k bít có ổn k hi đó là cách làm của mình

 8. ca nha giup min h nhe: Nhap khau 1 TSCD tri gia 50.000USD, thue NK 20%, GTGT 10%. Theo pp khau tru ty gia thuc te giao dich la 20.500, ty gia ghi so 20.000. Chi phi chay thu, le phi.. het 105 trieu (ca VAT 5%) TT qua ngan hang. Hach toan thue GTGT phai nop?

 9. VD2: Cty dc giam tru thue GTGT tong = 60trieu, NNN da tra lai 40% qua NH, 60% tru vao thue GTGT dau ra. Dinh khoan?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: