Khắc phục tình trạng “This user is out of bandwidth” khi download trên box.net

Hiện nay do admin sử dụng tài khỏan miễn phí của box.net để upload dữ liệu của weblog nên xảy ra tình trạng “This user is out of bandwidth”, điều này sẽ không cho các bạn download tiếp tục nữa. Các bạn có thể copy đường dẫn (Right click vào link download và chọn Copy shortcut đối với IECopy link location đối với Firefox) của file cần download và dán vào trang web sau để tiếp tục download http://box.huhiho.com/ Tiếp tục đọc

Advertisements