Nhân cách – yêu cầu then chốt của người tìm việc

“Với tư cách là nhà quản lý, điều tôi quan tâm không phải là kỹ năng chuyên môn của người tìm việc mà chính là nhân cách của họ. Nếu không có nhân cách tốt, họ sẽ gây ra những thiệt hại nhất định cho doanh nghiệp”, ông Norm Meshiry – một nhà quản lý về ngân hàng của Mỹ – đã trình bày quan điểm tuyển dụng nhân sự của mình như thế. Tiếp tục đọc

Advertisements