Điểm thi Tài chính tiền tệ lần I

http://www.qldt.ueh.edu.vn/DIEMTHI/HE_VAN_BANG_%20HAI_CQ/VBK12/Lan%201/Hoc%20ky%20II%282008-2009%29/Quan%20tri%2007/Ly%20thuyet%20tai%20chinh%20tien%20te/

Advertisements

Thiết kế TKB HKII Tối 3-5-7

1. Đăng ký học phần và đóng học phí năm học 2009 – Hệ văn bằng hai chính quy

2. Kế hoạch học kỳ 2 năm học 2009 của khóa 12 – Hệ văn bằng hai chính quy

3. TKB tham khảo lớp QTKD Tối 3-5-7 K12

HK2_357_QTK12

Lịch thi kinh tế vĩ mô ngày 12/7

Môn thi : Kinh tế vĩ mô

Thời gian : 12/07/09 – 13h

Phòng thi : B615 (001 – 050)

B616 (051 – 100)

B511 (101 – 138)

Địa điểm : 279 Nguyễn Tri Phương, Q10

Xem tòan bộ lịch thi tháng 7 tại đây

Điểm thi Nguyên lý kế toán – lần I

Điểm thi Nguyên lý kế toán lớp QT7 – Lần 1

http://www.qldt.ueh.edu.vn/DIEMTHI/HE_VAN_BANG_%20HAI_CQ/VBK12/Lan%201/Hoc%20ky%20II%282008-2009%29/Quan%20tri%2007/Nguyen%20ly%20ke%20toan/

Tài liệu ôn tập và lịch thi Marketing ngày 28/6

I. Lịch thi

– Ngày Thi : 28/06/2009

– Thời gian : 13h

– Phòng thi : B211 ( 001 – 058 ) B212 ( 059 – 116 )

– Địa điểm : 279 Nguyễn Tri Phương Q10

– Hình thức thi : đề mở, tự luận

Danh sách sinh viên môn Marketing

II. Tài liệu ôn tập

1. Tài liệu thầy Hùynh Phước Nghĩa (giảng viên lớp QT7 – K12) – tài liệu chính thức

Phần I Phần II Phần III

2. Principles of Marketing – Philip Kotler and Gary Armstrong – cuốn sách kinh điển môn Marketing

3. Bài giảng Marketing căn bản – Ths Đinh Tiến Minhsúc tích, đầy đủ, có bài tập thực hành

4. Tài liệu Marketing căn bản – Cao Minh Tòanrõ ràng, dễ hiểu

III. Đề thi tham khảo

1. Đề thi tự luận 1

2. Đề thi trắc nghiệm – ngân hàng đề thi UEH – 34trang

3. Ngân hàng đề thi tự luận HVBCVT – 34 câu

Lịch thi môn Nguyên lý kế toán và Tài chính tiền tệ 5/2009

Lịch thi lớp QT7 K12 5/2009

  1. Môn Nguyên lý kế toán :