Thiết kế TKB HKII Tối 3-5-7

1. Đăng ký học phần và đóng học phí năm học 2009 – Hệ văn bằng hai chính quy

2. Kế hoạch học kỳ 2 năm học 2009 của khóa 12 – Hệ văn bằng hai chính quy

3. TKB tham khảo lớp QTKD Tối 3-5-7 K12

HK2_357_QTK12

Advertisements

Hướng dẫn đăng ký học phần trực tuyến và các quy định có liên quan cho toàn thể sinh viên K12 – VB2CQ

Mời toàn thể sinh viên Khóa 12 – VB2CQ có mặt tại Hội trường chính (A1.16) vào Chủ Nhật, ngày 21/06/2009, theo lịch cụ thể như sau:

+ 7g30 các lớp: Kinh tế KH-ĐT, Kinh tế LĐ&QLNNL, QTKD1,2,3,4,5,6,7; NT1,2,3; TM; NH1,2.

+ 9g30 các lớp: TCDN1,2,3; KT1,2; LUATKD, Sinh viên Kinh tế (diện miễn học HK1)

Nội dung: Hướng dẫn đăng ký học phần trực tuyến và các quy định có liên quan.

Lớp trưởng các lớp có mặt trước giờ họp 15 phút để phối hợp với Phòng QLĐT-CSTV nhận và phát phiếu hướng dẫn đăng ký học phần trực tuyến và tài khoản đăng nhập.