Hệ thống câu hỏi ôn tập môn marketing căn bản

Hệ thống câu hỏi ôn tập môn marketing căn bản

* Các khái niệm cơ bản của Marketing

-Nhu cầu thị trường: Nhu cầu tự nhiên, mong muốn, nhu cầu có KN năng thanh toán

-Giá trị, chi phí và sự thỏa mãn. Các yếu tố làm tăng giá trị sự thỏa mãn cho khách hàng

-Trao đổi và các điều kiện của trao đổi, ý nghĩa của việc nghien cứu

-Thị trường : khái niệm, quan niệm của marketing khác gì với quan điểm của kinh tế học, ý nghĩa của sự phân biệt này

-Marketing : khái niệm, vai trò và vị trí

* Phân tích khái niệm quản trị marketing. Từ đó hãy nêu những công việc thuộc về hoạt động marketing của doanh nghiệp

* Các quan điểm quản trị marketing : bản chất, biểu hiện, hạn chế và tình huống ứng dụng. Hãy lấy ví dụ về sự biểu hiện của từng quan điểm trong thực tiễn

* So sánh quan điểm marketing và quan điểm bán hàng. Cho ví dụ minh họa phân biệt

* Hãy xây dựng một quy trình marketing theo quan điểm của các bạn? Biện luận cho quy trình của các bạn

* Cơ cấu của hệ thống thông tin marketing. Trình tự thực hiện NCMKT? Lý thuyết và thực hành.

* Hãy thảo luận vai trò của nghiên cứu thị trường trong quá trình ra quyết định về marketing

* Nghiên cứu thị trường là gì? Hãy cho một định nghĩa và quy trình nghiên cứu thị trường theo quan điểm của bạn

* Môi trường marketing là gì? Vì sao phải nghiên cứu môi trường marketing ?Phân biệt môi trường marketing vi mô và môi trường marketing vĩ mô?

* Phân biệt ảnh hưởng của từng yếu tố thuộc môi trường marketing tới hoạt động marketing của doanh nghiệp : tạo ra cơ hội – gây ra nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu và do đó ảnh hưởng tới các quyết định marketing _ mix như thế nào? Liên hệ thực tiễn và cho ví dụ?

* Phân tích mô hình hành vi mua của khách hàng

* Phân tích sự ảnh hưởng của từng yếu tố trong các nhóm yếu tố: Văn hóa, xã hội, cá nhân, tâm lý tới quyết định mua của khách hàng. Cho các ví dụ liên hệ

* Phân tích quá trình thông qua quyết định mua của khách hàng trên thị trường tiêu dùng và qua đó phát hiện hay chỉ rõ những điều nhà quản trị marketing phải hành động trong mỗi bước. cho ví dụ gắn với hàng hóa, dịch vụ cụ thể?

* Bản chất của phân đoạn thị trường : Khái niệm, lý do, yêu cầu và cơ sở của phân đoạn thị trường . Cho ví dụ để liên hệ với thực tiễn kinh doanh các hàng hóa và dịch vụ.

* Các phương diện – căn cứ- tiêu chí cần phải đánh giá các đoạn thị trường phục vụ cho việc lựa chọn thị trường mục tiêu

* Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu và các phương án chiến lược marketing chiếm lĩnh (đáp ứng) thị trường : bản chất, ưa nhược điểm và điều kiện ứng dụng.

* Định vị thị trường : Khái niệm, lý do, các hoạt động trong tâm của chiến lược định vị, các bước của tiến trình định vị

* Các bước trong tiến trình xây dựng chiến lược marketing

* Nội dung của bản kế hoạch marketing : ưu nhược điểm của mỗi mô hình

* Các mô hình tổ chức bộ phận marketing của doanh nghiệp. Ưu nhược điểm của mỗi mô hình

* Ba cấp độ các yếu tố cấu thành đơn vị sản phẩm. ý nghĩa nghiên cứu

* Các cách phân loại sản phẩm, mục tiêu và ý nghĩa của phân loạI sản phẩm

* Nhãn hiệu: định nghĩa, các bộ phận, các quyết định về nhãn hiệu. Các yếu tố làm cho nhãn hiệu – thương hiệu thành công

* Các yếu tố về bao gói. Vai trò của bao gói

* Quyết định về dịch vụ và căn cứ ra quyết định

* Quyết định về chủng loại và danh mục hàng hóa

* Chu kỳ sống của sản phẩm. chiến lược marketing có thể thay đổi như thế nào theo chu kỳ sống sản phẩm?

* Các nhân tố chủ yếu tác động đến quyết định về giá của doanh nghiệp. Liên hệ thực tiễn

* Tiến trình xác định mức giá cơ bản

* Nắm và vận dụng các chiến lược giá điển hình:

-Chiến lược giá đối với sản phẩm mới

-Chiến lược giá áp dụng cho danh mục hàng hóa

-Chiến lược giá hai phần

-Chiến lược giá trọn gói

-Chiến lược giá theo địa lý

-Chiết giá và hớt giá

-Định giá khuyến mại

-Định giá phân biệt

* Kênh phân phối : định nghĩa, vai trò, chức năng của các thành viên

* Cấu trúc kênh phân phối : Chiều dài và chiều rộng

* Tổ chức kênh phân phối : Kênh truyền thống và kênh liên kết dọc. Ưu thế của VMS.

* Các căn cứ lựa chọn kênh phân phối. Căn cứ nào quyết định bề dài, bề rộng của kênh?

* Bản chất của xúc tiến hỗn hợp hay truyền thông marketing

* Các bước chung hay mô hình chung của hoạt động truyền thông

* Các căn cứ (hay các nhân tố ảnh hưởng) lựa chọn phối hợp các công cụ xúc tiến

* Các phương pháp chủ yếu xác định ngân sách cho hoạt động truyền thông: nội dung và ưu nhược điểm

* Một chương trình truyền thông có hiệu quả sẽ phụ thuộc vào các yếu tố nào?Mối quan hệ giữa người nhận tin và phương tiện truyền thông?

Hệ thống các câu hỏi thảo luận và mở rộng

* Phân tích khái niệm “nhu cầu thị trường” theo quan điểm marketing và từ đó nêu những chỉ dẫn cho hoạt động marketing . ? hãy cho ví dụ?.

* Trong các sản phẩm dưới đây, giả sử bạn là người tiêu dùng khi mua sắm chúng, những tiêu chí gì để bạn chọn sản phẩm đó ? Tại sao bạn chọn sản phẩm này mà không chọn sản phẩm khác

-Xe gắn máy

-Tụ điểm ca nhạc

-Nhà hàng

-Hàng không

-Khách sạn

* Bình luận hai phát biểu sau đây: (1) “ Nghiên cứu thị trường là công việc tiêu tiền để thu lại con số không” và (2): “Nghiên cứu thị trường là tất cả trong việc ra các quyết định về marketing “.

* Hãy chọn một dự án nghiên cứu và viết đề nghị nghiên cứu cho dự án này.

* Hãy chọn một thị trường trong các thị trường sản phẩm tiêu dùng rồi xác định mục tiêu nghiên cứu và thiết kế một nghiên cứu khám phá thị trường đó thông qua kỹ thuật soạn thảo nhóm. Sau khi thiết kế xong hãy thực hiện nghiên cứu đó và viết báo cáo kết quả nghiên cứu

* Hãy chọn hai quảng cáo của hai thương hiệu của một sản phẩm được chiếu trên TV. Hãy thiết kế một nghiên cứu để đo lường mức độ nhận biết của người tiêu dùng về hai thương hiệu đó cũng như so sánh mức độ chúng với nhau. Sau đó tiến hành thực hiện và viết báo cáo kết quả nghiên cứu này.

* Mục tiêu nghiên cứu môi trường marketing vi mô và môi trường nghiên cứ môi trường marketing vĩ mô khác nhau như thế nào? Hãy chỉ ra một vài yếu tố cụ thể của môi trường vĩ mô chi phốI đến quyết định về sản phẩm của doanh nghiệp mà anh chị biết

* Tại sao người làm marketing phải phân tích các yếu tố môi trường marketing vi mô khi xây dựng chiến lược marketing ? Hãy cho biết các yếu tố văn hóa – xã hội và chính trị – luật pháp ảnh hưởng đến các quyết định về sản phẩm của doanh nghiệp NTN?

* Trình bầy bản chất của các cấp độ cạnh tranh. Hãy phân cấp cạnh tranh của nhãn hiệu bia Tiger trên thị trường việt nam hiện nay? Và biện luận?

* Doanh nghiệp cần phân tích các yếu tố nào để xác định cơ hội và nguy cơ của họ trên thị trường sản phẩm cụ thể? Hãy chỉ ra những cơ hội và nguy cơ của một doanh nghiệp Việt Nam cụ thể (mà anh chị biết) sau khi VN vào WTO và đề xuất biện pháp marketing của họ.

* Trình bầy nội dung của mô hình hành vi mua của khách hàng (mô hình kích thích đáp lại) và nêu ý nghĩa của nó đối vớI ngườI làm marketing

* Tại sao người làm marketing phải phân tích hành vi người tiêu dùng khi xây dựng chiến lược marketing ? Liệt kê các vấn đề người làm marketing phải nghiên cứu về đối thủ cạnh tranh. Hãy cho ví dụ về các yếu tố môi trường văn hóa – xã hội ảnh hưởng đến các quyết định về xúc tiến hỗn hợp.

* Phân tích những điều kiện để việc phân đoạn thị trường có giá trị đối với doanh nghiệp. Một công ty sản xuất ô tô nên phân đoạn thị trường theo những tiêu thức nào? Khi nào doanh nghiệp nên lựa chọn kiểu chiến lược nhãn hiệu cho từng chủng loại sản phẩm của doanh nghiệp ?

* Qua một ví dụ cụ thể để phân tích các yếu tố chi phối đến việc lựa chọn chiến lược định vị của doanh nghiệp. Những yếu tố và thuộc tính nào có thể sử dụng để định vị cho một trường học?

* Trình bày tóm tắt nội dung của những yếu tố cần phân tích để lựa chọn thị trường mục tiêu qua một ví dụ cụ thể. Cho ví dụ về lựa chọn chiến lược định vị của doanh nghiệp

* Hãy nêu bản chất của mối quan hệ giữa lựa chọn thị trường mục tiêu, chiến lược định vị và quyết định về sản phẩm? Phân tích các yếu tố chi phối đến việc lựa chọn chiến lược định vị của doanh nghiệp. Cho ví dụ minh họa.

sưu tầm

Advertisements

31 phản hồi

 1. Nhìu ghê lun…
  Mà hổng hỉu đề sẽ ra như thế nào nhỉ? Tr chưa hình dung lắm…
  Chẳng hạn như hỉu lý thuyết rùi, sẽ ứng dụng giải quyết các bài tập tình huống, hay như xử lý bài tập tình huống như của thầy nhỉ?

  Có bạn nào có ý kiến gì không? Hỉu cách thức ra đề, mới hy vọng làm đề được… 🙂

 2. Hi Trúc,
  Nam nhớ những dặn dò của thầy khi làm bài thi
  – Đề mở, tự luận
  – VIết những gì mình hiểu, không phải viết như trong sách
  – Đề thi có tính thử thách cá nhân (?!)

 3. các bạn ơi ai có câu hỏi và lời giải bài tập Marketing cho mình tham khảo với!!!!
  Mình đang tìm để ôn thi

  Thank’s các bạn nha

 4. Sao không có đáp án luôn hả bạn ?

 5. sao có câu hỏi mà lại ko có câu trả lời d0ể tham khảo vậy!mình hổng biết trả lời mấy câu lun! có ai có câu trả lời giúp mình với!

 6. Mot doanh nghiep co so lieu nhu sau: chi phi co dinh binh quan don vi san pham :3.500d tong chi phi :350.000.000d so luong san pham du kien san xuat ban ra :4.500d doanh nghiep du tinh lai tren muc gia ban ra la 15% yeu cau xac dinh muc gia ban du kien cua doanh nghiep, tinh san luong hoa von va doanh thu hoa von cua doanh nghiep, hay bieu dien do thi hoa von( mon Maketing).

 7. ko có đáp án. Ai có đáp án thì cho em với, em sắp thi môn này rùi…:((

 8. các anh chị ơi lam hộ em câu hỏi nay với (anh chị làm nhanh dùm em nhanh nhé, thứ 4 là em phải dùng đến rui)
  Đề bài: Khảo sát các cấp độ cấu thành đơn vị sản phẩm hiện tại tại thị trương hà nội:
  +) Nội dung: _ Lương thực chế biến
  _ Thực phẩm chế biến
  _ Hàng hóa tiêu dùng dân dụng
  +) Mỗi nhóm hàng chọn 3 sp

  Em cám ơn các anh chị nhiều !

 9. minh dang can ban du an Mar of mot DN.ai lam roi`,hay co’ suon thi post len gium minh.xin cam on rat nhieu.lam on giup minh,11-4 minh fai nop roi.

 10. ngu nhu shjt, ng ta thi trac nghiem, dua cai mo do ra lam j? ranh~ ngoi doc, doc nhu vay tha cam quyen vo chep bai doc hay hon. hai`…

 11. anh chi oi! giup em voi.
  ” Phan tich hanh vi mua sam thoi trang cua mot truong dai hoc cu the”. E hoc ma khong hieu len khong biet lam nhu the nao? ai biet cau tra loi thi giup em nha. Thanks anh, chi!

 12. cho em hỏi chút. Khi phân tích sự ảnh hương của các nhân tố môi trường marketing vĩ mô đến hoạt động sản xuất kinh doanh của omo thì cần phair làm những gì ạ ?
  khi đưa ra các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng dến hoạt động sản xuất ta có cần nêu lên giải pháp k ạ ?
  có thể nêu ra các hoạt động marketing của công ty rui chỉ ra những sai lầm trong đó đc chứ ?
  ai biết trả lời em nhé ! thanks (

 13. có khác biệt gì giữa quyết định mua máy vi tính của một doang nghiệp và của một cá nhân mua riêng cho mình? vận dụng lý thuyết về khách hàng để trình bày rõ những khác biệt này

 14. Phân tích khái niệm “nhu cầu thị trường” theo quan điểm marketing và từ đó nêu những chỉ dẫn cho hoạt động marketing . ? hãy cho ví dụ?.
  ai biết câu trả lời giúp e với ah?

 15. e đang rất cần,mong mọi ng giúp e.thanks anh chị!

 16. mot ho gia dinh trong cam va mang cam ra cho ban. hoi co xuat hien hanh vi marketing khong? tai sao?

 17. may ngu vkl mang cam ra cho ban la hoat dong ko thuong xuyen vi khi ho trong dc thi ho moi mang ra ban nen ko xh hanh vi marketting

 18. may mhan roi.moi hang hoa khi mang ra thi truong la da xuat hien hanh vi marketting roi

 19. Chao anh chi !

  cuu em voi truong em thi tot nghiep mon Marketing co ban. Ma em khong biet on tu dau va thi nhung gi. Anh chi co the dinh huong cho em voi.

  em gai Tuyet nhung

 20. em chao anh chi!
  em sap thi lien thong truong thuong mai mon Marketing can ban, nhung phan lien he thuc te thi lam the nao ak? anh chi giup em voi. cam on anh chi nhiu nhiu hi.
  neu em thi dau thi se moi anh chi di an nghe hihi.

 21. anh chi nao co tai lien thi send cho em xin mot it hehe.
  pinkgirl1503@gmail.com.

 22. Ai jup minh voi.co the dat cho minh vai cau hoi thuc tien ve”chien luoc phan phoi cua marketing ngan hang”ko.tks ne

 23. trời à nhiều thế, mà k có hướng dẫn cụ thể, huhu, học sao hết đây?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: